Kurs operatorów spycharki - Centrum Doskonalenia Umiejętności

Przejdź do treści
CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia opartego o niniejszy program jest przygotowanie uczestników kursu do bezpiecznej obsługi oraz pracy w zawodzie operatora maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych określonej specjalności.


Warunkiem przyjęci na kurs jest:

•  Ukończone 18 lat.  
•  Wykształcenie co najmniej podstawowe.
•  Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora ww. maszyny


Plan nauczania:

- Użytkowanie eksploatacyjne
- Dokumentacja techniczna
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Podstawy elektrotechniki
- Silniki spalinowe
- Elementy hydrauliki
- Budowa maszyny
- Technologia robót
- Zajęcia praktyczne
Wróć do spisu treści